quatrorodas.com.br vs. quatrorodas.abril.com.br

HTTP/2 Support:
 
 
HTTPS Support:
 
 
Daily Unique Visitors:
548,941 
 1,111,524
Monthly Unique Visitors:
16,468,230 
 33,345,720
Daily Pageviews:
1,646,822 
 1,656,171
Alexa Rank:
987 
 1,134
Alexa Reach:
n/a 
 0.0789%
Loading...
PageViews per user:
3.00 
 1.49
Avg. visit duration:
n/a 
 n/a
Bounce Rate:
n/a 
 n/a
Alexa
Alexa
Page Speed:
n/a 
 11180ms
Page Speed Score:
n/a 
 74
Page Speed Usuability:
n/a 
 99
Total Sites Linking In:
n/a 
 27,193
Total Backlinks:
n/a 
 n/a
Follow Links:
n/a 
 n/a
Nofollow Links:
n/a 
 n/a
Referring Domains:
n/a 
 n/a
Referring IPs:
n/a 
 n/a
Score:
n/a 
 n/a
Trust Score:
n/a 
 n/a
SemRush Rank:
n/a 
 96,016
Organic Keywords:
n/a 
31,279
Organic Traffic:
n/a 
 6,317
Organic Cost:
 n/a 
 $2,554.00
Adwords Keywords:
n/a 
 1
Adwords Traffic:
n/a 
 n/a
Adwords Cost:
 n/a 
 n/a
Moz Domain Authority:
n/a 
 92
Moz Page Authority:
n/a 
 63
MozRank:
n/a 
 6
Facebook:
n/a 
 1,663
Google +:
n/a 
 n/a
Linkedin:
n/a 
 n/a
Stumbles:
n/a 
 1
Buffer:
n/a 
 n/a
Pins:
n/a 
 n/a
Daily Revenue:
$7,394.23 
 $3,279.50
Website Value:
$4,366,106.80 
 $1,822,535.97