myql.1ql.de vs. shop.1ql.de

HTTP/2 Support:
  
  
HTTPS Support:
  
  
Daily Unique Visitors:
99 
 n/a
Monthly Visits:
3,000 
 n/a
PageViews per user:
4.00 
 n/a
Daily Pageviews:
394 
 n/a
Avg. visit duration:
00:00 
 00:00
Bounce Rate:
n/a 
 n/a
Global Reach:
2.0E-6% 
 n/a
HypeRank:
6,028,772 
 n/a
SemRush Rank:
n/a 
 n/a
SimilarWeb Rank:
n/a 
 n/a
Total Backlinks:
n/a 
 n/a
Follow Links:
n/a 
 n/a
Nofollow Links:
n/a 
 n/a
Referring Domains:
n/a 
 n/a
Referring IPs:
n/a 
 n/a
Authority Domain Score:
n/a 
 n/a
Page Load Time:
n/a 
 n/a
Page Speed Score Desktop:
100 
 97
Page Speed Score Mobile:
98 
 84
Organic Keywords:
n/a 
n/a
Organic Traffic:
n/a 
 n/a
Organic Cost:
 n/a 
 n/a
Moz Domain Authority:
21 
 21
Moz Page Authority:
11 
 11
MozRank:
 1
Daily Revenue:
$1.61 
 n/a
Website Value:
$1,454.23 
 n/a